Handels- en toerismeonderwijs!

De alternatieve naam voor Secretariaat-Talen geeft aan dat er een Secretariaat-talen 2.0 in de maak is. De richting neemt in september 2014 een frisse start en krijgt een nieuw profiel. IPM staat voor Internationaal Projectmanagement. Daarmee typeert het de opzet van de heroriëntering:

 

Het vak “secretariaat” met 5 uur toegepaste informatica wordt projectmatig benaderd. Binnen dit vak zal zeer nauw met taalvakken worden samengewerkt. O.a. taalimmersie en teamteachingprojecten zijn hier aan de orde.

IPM appelleert aan taalvaardigheid en organisatietalent. Maar ook creativiteit in presenteren met multimedia is een hoofdkenmerk.

Talen leer je in een professionele omgeving en in reële situaties. In “Projectbeheer” zullen de leerlingen onder begeleiding een nieuw internationaal project coördineren met andere Europese partnerscholen.

Er bestaat bovendien een mogelijkheid om een deel van je studies in het buitenland af te werken met Erasmus+.

Leerlingen die niet uit het studiegebied Handel komen, zullen ernstige inspanningen moe­ten doen om tekorten in de (vreemde) talen en ICT-toepassingen bij te werken.
 
Lessenpakket
5IPM
6IPM
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Duits
3
3
Engels
4
4
Frans
4
5
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
5
4
Bedrijfseconomie
2
2
Projectbeheer
5
5
Wiskunde
2
2
Totaal
32
32
 

Enkele belangrijke vakken:

taalstudie
 
De vier vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) komen ruim aan bod, vooral in praktisch en zakelijk taalgebruik:
  • opstellen van teksten zonder taal- en grammaticafouten
  • opstellen van teksten in een vlotte stijl met correcte inhoud
  • communicatie via telefoon, fax, gewone en elektronische post, netwerken
  • vlotte beheersing Nederlands en Frans
  • courante zakelijke teksten Engels en Duits
commercieel-administratieve vorming
 
aanreiken van de nodige bagage om zich als secretaris / secretaresse in te werken in grote, middelgrote of kleine ondernemingen, organisaties of administraties
 
informatica binnen projectbeheer:
 
De leerling leert werken met enkele professionele pakketten :
  • tekstverwerking
  • gegevensbanken
  • elektronisch rekenblad
  • elektronisch publiceren
internationale uitwisselingsprojecten
 
De projecten nemen een belangrijke plaats in, zowel in het 5e (mail, conferencing) als in het 6e jaar (ontmoeting met buitenlandse studenten).
 
projectbeheer
 
In het vak Secretariaat wordt gewerkt aan een degelijke administratieve en communicatieve vorming. Leerlingen gebruiken hun kennis en vaardigheden bij het organiseren van allerhande events en bij de internationale uitwisselingen. Hiervoor wordt nauw samen gewerkt met de taalleerkrachten.
 
In het 5de jaar leert de leerling op een efficiënte manier werken met bestaande toepassingssoftware. Dit gebeurt in een aantal praktijkrealistische oefeningen. De lessenreeks is gebaseerd op trainingen die bedrijven en administraties in bijscholingscentra volgen. In een aantal kleinere projecten worden kennis en vaardigheden aan de praktijk getoetst.
 
In het 6de jaar wordt de leerstof uitgediept en moet de leerling bewijzen dat hij de leerinhouden in praktijk kan omzetten.
 
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de praktische organisatie van een uitwisseling met de partnerscholen. Tijdens deze uitwisseling nemen de leerlingen deel aan debatten, geven zij een aantal lezingen en gaan zij modereren. Leerlingen worden op pad gestuurd om op de werkvloer zelf te bekijken hoe een administratie werkt. Via interviews in het Nederlands, Frans, Engels en Duits ontdekken zij de belangrijkste functies van een management-assistent.
 
Bedrijfseconomie
 
Het lesrooster van 5 en 6 IPM voorziet het complementaire vak “bedrijfsbeheer” dat dit vak in voortgezet onderwijs zal onderbouwen.